top of page

Het is tijd om de rol van de oudste stadsnelweg van Nederland onder de loep te nemen. In de jaren 30 bracht de stadssnelweg van Schiekade totaal Zuidplein een ongekende innovatie naar Nederland: een ontworpen route voor automobillisten. 

Deze verkeersader is iconisch, maar veroorzaakt tegelijkertijd veel overlast. De tunneltraverse is een barrière voor voetgangers en fietsers en een bron van vervuiling voor omwonenden. Hedendaags zucht de stad onder luchtvervuiling.

 

Hoewel er volop kansen bestaan voor een toekomstbestendige en gezonde stad, verloopt deze shift naar een gezonde binnenstad niet zonder slag of stoot.  De auto zit diep geworteld in onze maatschappij en wekt al snel heftige emoties op bij voor- en tegenstanders. Zeker in Rotterdam – autostad van Nederland – is de transitie naar een gezonde stad een grote opgave.  

We willen een aanjager zijn van publieke dialoog over de oudste stadssnelweg van Nederland, we willen nieuwe ontwikkelingen stimuleren en we willen nieuwe mogelijkheden onderzoeken. We doen dit ontwerpende onderzoek aan de hand van vergelijkbare voorbeelden in binnen en buitenland.

 

Bovengronds heeft van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een startsubsidie ontvangen om dit onderzoek op te starten. We werken samen met Zo Architecten, Wijnand Galema Architectuurhistoricus en Bureau B+B.

De centrale vraag is: hoe kunnen we een brede laag van bewoners, ondernemers en de Rotterdamse politiek mobiliseren en hun denken over de toekomst van de stadssnelweg kantelen? 

Binnenkort meer!

GRONDS

bottom of page