top of page


 
een biodivers
gezelschap

Hofbogenpark, Rotterdam
 
Het Hofbogenpark krijgt een belangrijke rol om de stad weerbaar te maken tegen wateroverlast, droogte, hittestress en het vergroten van de biodiversiteit. De Hofbogen wordt een 2km lang nieuw waterzuiverend en waterbergend monument.
 
Het Hofbogenpark vormt in de toekomst een aaneengesloten fijnmazig groen en recreatief netwerk.

De lijn verbond niet alleen de twee steden met elkaar. De Hofpleinlijn was ook de verbinding tussen typisch Hollandse landschappen. De beplanting en bijbehorende biotopen waar je doorheen wandelt, verandert langzaam, zoals de beleving van het veranderende landschap tijdens een treinreis. De biotopen hebben een functie als verbinding voor fauna met als doelsoorten: egel, pad, zanglijster, vleermuizen, bijen en vlinders. 

Mascha Onderwater is projectleider van het ontwerpteam namens de Urbanisten i.s.m. DS Landschapsarchitecten, Bureau van Eig [ontwerp opgangen], Atelier Licht en Kleur [lichtontwerp], Bureau Polderman [restauratiearchitect], de Dakdokters [polderdak] en in opdracht van de Gemeente Rotterdam.


 


 
van onbekend
naar bemind

Landgoed De Tempel, Rotterdam

Graag nodigen we je uit voor een rondwandeling op één van Rotterdams meest verborgen groene oases; landgoed de Tempel.  

De twee landgoederen zijn beide een Rijksmonument en kennen een rijke historie die terug gaat tot de vijftiende eeuw. Van de onthoofde staatsman Johan van Oldenbarnevelt tot de Russische KGB hebben zich op de landgoederen verschuilt.
 
De landgoederen worden gerenoveerd en krijgen een publieksfunctie.

Dit project doet Mascha Onderwater namens Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur in opdracht van de Gemeente Rotterdam.


 


 
‘Objets Trouvés’ een museale opstelling

inpassing Beatrixsluis Nieuwegein

Een liefdevolle terzijde plaatsing van historische elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.De kazematten moesten plaats maken voor de verbreding van het Lekkanaal en inpassing van de nieuwe sluis. 

Met een museale opstelling van de objecten in het landschap trachten we voorbijgangers te verwonderen en daarmee de beleving van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie te vergroten.

Mascha Onderwater projectleider en lid van het kwaliteitsteam namens Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur.


 
radicale 
contextualisme

Exit Stadssnelweg

Hedendaags zucht de stad onder luchtvervuiling, lawaai en barrières. Het is tijd om de rol van de oudste stadsnelweg van Nederland onder de loep te nemen.

In dit ontwerpend onderzoek gaan we op zoek hoe we een brede laag van bewoners kunnen mobiliseren en hun denken over de toekomst van de stadssnelweg kantelen?
 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds creatieve industrie.  

NDSM scheepswerf
 
 
Hoe behoud je het ruwe en grootste karakter van de historische Amsterdamse scheepswerf tijdens de transformatie naar een nieuw stadsdeel?
 
Bovengronds zoekt naar middelen om de openbare ruimte vorm te geven passend bij het karakter en historie van de plek. 

opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

 


 
de  rauwe randjes behouden

Maricken II, Wilnis


In deze gebiedsontwikkelingen zoeken we naar de mogelijkheden om het naastgelegen natuurgebied Marickenland te verknopen met de nieuwe woonwijk.

Bovengronds werkt i.s.m. Echo Urban Design aan gebiedsvisie Maricken II in Wilnis voor de Gemeente de Ronde Venen samen met ontwikkelende partijen BPD, Blauwhoed, Klok en Zondag.

Komende jaar wordt de visie in samenspraak met omwonende, de gemeente, waterschap en ontwikkelende partijen ontwikkeld tot een breed gedragen gebiedsvisie en stedenbouwkundig plan.

 


Natuurinclusief
en Klimaatadaptief

Amstelwijckpark

In ons plan hebben we de locatie van het voormalige Refajaziekenhuis (6,6 hectare) omgetoverd tot een krekenlandschap waarin natuur, wonen, ontmoeten, spelen en recreëren vrij spel hebben. 


Bovengronds heeft i.s.m. Plein06 urban landscapes de selectie gewonnen voor het Amstelwijckpark in Dordrecht, uitgeschreven door ABB projectontwikkeling. 


 
't gevoel van vrijheid

Fazantenlaan

In opdracht van DGI hebben we een haalbaarheidsstudie gedaan naar de ontwikkeling van 20 kavels rondom een gezamenlijke manage. Een collectief middenterrein waar bewoners hun paarden kunnen houden.


 

GRONDS

bottom of page