GRONDS

Als ontwerpbureau willen we ons inzetten voor complexe stedelijke transformaties door middel van landschapsarchitectuur. 

Met krachtige landschappelijke ingrepen die diep gegrond zijn in de logica van de plek ontwerpen we aan oplossingen voor de groeiende complexiteit van de gebouwde omgeving.

We werken op het snijvlak van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. We maken heldere strategieën, verleidelijke ontwerpen en handzame oplossingen.

 

Onze ontwerpaanpak is een radicale contextualisme, waarbij vanuit een extreme sensibiliteit voor de context betekenis wordt gegeven aan een plek.

Door onze ervaring met 'levende materialen', bezitten wij als landschapsarchitect de vaardigheid om te ontwerpen aan onzekerheid en veranderlijkheid.

Wij als landschapsarchitecten hebben de ontwerpvaardigheid en kennis van vegetatie, bodem, water, lucht en klimaat om onze steden leefbaar en gezond te maken.

Bovengronds wil pionieren met nieuwe strategieën en methodieken om stedelijke transformaties te verbinden aan het publieke leven en het maatschappelijke debat.

Bovengronds is opgericht door Mascha Onderwater. Zij werkte 12 jaar - waarvan de laatste 9 jaar als inhoudelijke directeur - bij het internationale ontwerpbureau

Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur in Amsterdam.

Bij Bureau B+B werkte ze aan grootschalige landschapsprojecten zoals de zeesluis IJmuiden en sluis Eefde en complexe stedelijke transformaties zoals KuBAai in Bocholt.

Ze heeft het stedenbouwkundige masterplan gemaakt voor diverse nieuwbouwlocaties zoals Veghels Buiten te Veghel, Geerpark te Vlijmen, Doornsteeg te Nijkerk en Park Centraal te Tilburg. Mascha is tevens stedenbouwkundig supervisor van Wilgenrijk te Maassluis.

Daarnaast heeft ze een brede ervaring in diverse zorgprojecten zoals de vernieuwbouw van ziekenhuis in Alkmaar als ouderenhuisvesting Warande te Zeist.

Mascha werkte van 2000-2006 voor de gemeente Rotterdam aan met name de transformatie van het Zuiderpark te Rotterdam.

Mascha zoekt met haar bureau nieuwe vormen van samenwerkingen en werkt intensief samen met diverse collega's en experts.

Ben je geïnteresseerd in een samenwerking, bel dan gerust voor een afspraak!