top of page

Bovengronds ontwerp krachtige ingrepen die diep gegrond zijn in de logica van de plek. Onze voorliefde is om 

cultuurhistorisch erfgoed nieuwe betekenis te geven.

Met onze ontwerpvaardigheid en kennis van bodem, water en vegetatie 

willen we de leefomgeving van mensen, planten en dieren gezond en 

aantrekkelijk maken.

We werken met 'levende materialen', daarmee bezitten we de vaardigheid om te ontwerpen aan onzekerheid en veranderlijkheid.

We maken heldere strategieën, verleidelijke ontwerpen en handzame oplossingen.

Bovengronds wil pionieren met nieuwe strategieën en methodieken om stedelijke transformaties te verbinden aan het publieke leven en het maatschappelijke debat.

Bovengronds is opgericht door Mascha Onderwater. Zij werkte hiervoor 9 jaar als inhoudelijke directeur bij het 

internationale ontwerpbureau Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur in Amsterdam.

 

Bij Bureau B+B heeft Mascha gewerkt aan diverse grootschalige landschapsprojecten zoals inpassing van de Dafne Schippersbrug te Utrecht. Ruimte voor de Rivierprojecten zoals Meinderswijk-Stadsblokken te Arnhem. Vier sluisprojecten zoals de inpassing nieuwe zeesluis IJmuiden en Eefde.

 

Bij bureau B+B was mascha ook verantwoordelijk voor enkele stedenbouwkundige projecten zoals Kultuurkwartier Bocholter Aa in Bocholt (Duitsland), Veghels Buiten en de Doonsteeg in Nijkerk. 

En ze heeft veel ervaring in zorgprojecten zoals vernieuwbouw van ziekenhuis NoordWest te Alkmaar, ouderenzorg in Warande te Zeist en scholencampus Panhoven in Peer [BE].

14_Bocholt_∏Ossip.jpg

Kultuurkwartier Bocholter Aa

Dafne Schippersbrug, Utrecht

Ruimte voor de Rivier, Meinderswijk - Stadsblokken Arnhem

landschapsplan en ontwerp bediengebouw Sluis Eefde

inpassingsvisie zeesluis IJmuiden

masterplan Veghels Buiten

scholencampus Peer [BE]

GRONDS

bottom of page