top of page

‘Objets Trouvés’ - Prinses Beatrixsluis 

Drie kazematten, een sluis, een duiker en funderingspalen van het grootste rijksmonument van Nederland - de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn liefdevol terzijde gelegd om plaats te maken voor de verbreding van het Lekkanaal en inpassing van een nieuwe sluis.

Met een museale opstelling van de objecten in het landschap trachten we voorbijgangers te verwonderen en daarmee de beleving van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie te vergroten.

credits

opdrachtgever:   Rijkswaterstaat

visie:                   Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur

ontwerp:             H+N+S Landschapsarchitecten

realisatie:            Besix, Jan de Nul, Heijmans

Er was in aanvang van het project veel bestuurlijke weerstand tegen de verbreding van het Lekkanaal en inpassing van nieuwe sluis. Het zou een grote aantasting betekenen van het langste Rijksmonument van Nederland; de Nieuwe Hollandsche Waterlinie.

Met het concept 'objets trouvés' van Bureau B+B is er draagvlak gecreëerd voor de inpassing van de nieuwe sluis en verbreding van het Lekkanaal. Het is de enige manier om met respect om te gaan met de in onbruik geraakte objecten. Het verhaal van de verplaatsing blijft afleesbaar en de beleving wordt vergroot.

De bestaande tweelingsluis is een Rijksmonument en is vanuit de wijde omgeving zichtbaar. Naast deze sluis moest de nieuwe sluiskolk worden ingepast.

Bureau B+B heeft in de visie opgesteld dat de nieuwe sluis als 'snede in het landschap' moet worden vormgegeven. De nieuwe sluiskolk is zwart in tegenstelling tot de witte torens van de bestaande sluis.

De visie van Bureau B+B is in een tender als randvoorwaarden meegegeven. Het consortium Sas van Vreeswijk is verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie, financiering en het onderhoud voor 27 jaar van de Beatrixsluis. Voor financiering zijn Besix Group, RebelValley, TDP, Heijmans en Jan de Nul verantwoordelijk. Het ontwerp en de realisatie wordt uitgevoerd door Heijmans, Jan de Nul en Besix. Bij de 27 jarige onderhoudsperiode sluiten Agidens, Martens en Van Oord aan

Binnen het consortium van Sas van Vreeswijk heeft H+N+S Landschapsarchitecten het landschapsplan en alle uitwerkingen gemaakt. Daarin hebben ze met name op de lange lijnen vele verbeteringen en verfijningen weten door te voeren in het landschapsplan. Dankzij hun inzet is er een hoog niveau behaald in ontwerp en realisatie van het gehele project.

Mascha Onderwater maakte was namens Bureau B+B projectleider en maakte tijdens de ontwerp en realisatiefase deel uit van het kwaliteitsteam opgesteld door de opdrachtgever Rijkswaterstaat.

GRONDS

bottom of page